NOU 2002: 11

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

«Dømmes av likemenn»

«Dømmes av likemenn» — Lekdommere i norske domstoler

Les dokumentet