NOU 2002: 11

«Dømmes av likemenn»

«Dømmes av likemenn» — Lekdommere i norske domstoler

Les dokumentet