NOU 2002: 13

Eierskap til fiskefartøy

Eierskap til fiskefartøy

Les dokumentet