NOU 2002: 13

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Eierskap til fiskefartøy

Eierskap til fiskefartøy

Les dokumentet