NOU 2003: 17

Særavgifter og grensehandel— Rapport fra Grensehandelsutvalget

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Utvalget som ble nedsatt 22. januar 2003 for å vurdere virkningen på statens inntekter av å endre avgiftene på grensehandelsutsatte varer, legger herved fram sin utredning. Utredningen er enstemmig.

Oslo, 30. april 2003

Thor Olav Thoresen leder

Birgitta Ericsson

Øyvind Horverak

Torhild H. Martinsen

Lilly Sofie Ottesen

Jørgen Aasness

Odd Skarstad

Alexander Vik

Til dokumentets forside