NOU 2004: 22

Velholdte bygninger gir mer til alle

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon av 21. november 2003 et utvalg for å gjennomgå og evaluere eiendomsforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner.

Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo, 5. november 2004

Per T. Eikeland

Trond Ø. Christensen

Kjell Fosse

Margrethe Hagerupsen

Annichen Hauan

Dagfrid Hestnes

Anne Kathrine Larssen

Turi Løvdal

Max Ingar Mørk

Johan Sverre Rivertz

Merete Thorne

Arild Kormeseth

Egil Stabell Rasmussen

Harald Feed

Til dokumentets forside