NOU 2004: 25

Penger teller, men stemmer avgjør— Om partifinansiering, åpenhet og partipolitisk fjernsynsreklame

Til innholdsfortegnelse

Til Moderniseringsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 17. oktober 2003 et utvalg til å utrede spørsmål om finansieringen av politiske partier og folkevalgte grupper og mulige endringer i lov om offentliggjøring av politiske partiers inntekter.

På bakgrunn av Stortingsmelding nr. 26 (2003-2004) Om endring av Grunnloven § 100 ble utvalget den 1. april 2004 i et tilleggsmandat pålagt å utrede alternative måter å regulere omfanget av politisk fjernsynsreklame, dersom forbudet mot politisk fjernsynsreklame oppheves.

Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo, 29. november 2004

Rune Sørensen Leder

Mali Grete Aksnes

Dag Hagen Berg

Gunnar Bodahl-Johansen

Terje Breivik

Trond R. Hole

Gunhild Johansen

Martin Kolberg

Christel Grönquist Meyer

Geir Mo

Hanne Marthe Narud

Dag A. Omholt

Sandra Henriette Riise

Kaare Strøm

Caroline Taube

Inger Helene Venås

Leif Helland Helga Hjorth Beate Nygård

Til dokumentets forside