NOU 2005: 6

Samspill og tillit— Om staten og lokaldemokratiet

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kronprinsregentens resolusjon 12. mars 2004 en kommisjon for lokaldemokratiet.

Kommisjonen avgir med dette sin første utredning.

Oslo 18. april 2005

Leif Johan Sevland

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trude Brosvik

Kristin Marie Sørheim

Runolv Stegane

Liv Røssland

Ivar Ramberg

Dag Hagen Berg

Halvdan Skard

Anne Tingelstad Wøien

Bjørg Wallevik

Bjørg Tysdal Moe

Morten Øgård

Trine Monica Myrvold

Dag Arne Christensen

Hans-Erik Ringkjøb

Dag Vestrheim

Til dokumentets forside