NOU 2005: 6

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Samspill og tillit

Samspill og tillit — Om staten og lokaldemokratiet

Les dokumentet