NOU 2005: 13

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper

Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper

Les dokumentet