NOU 2005: 13

Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper

Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper

Les dokumentet