NOU 2006: 18

Et klimavennlig Norge

Til innholdsfortegnelse

Til Miljøverndepartementet

Ved kongelig resolusjon av 11. mars 2005 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede hva som må gjøres for at Norges utslipp av klimagasser skal reduseres med 50-80 prosent innen 2050. Lavutslippsutvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 4. oktober 2006

Jørgen Randers

Eli Arnstad

Ola Flåten

Alvhild Hedstein

Hanne Lekva

Lasse Nord

Sverre Aam

Knut H. Alfsen

Kjell Arne Hagen

Hege Westskog

Til dokumentets forside