NOU 2006: 2

Staten og Den norske kirke

Til innholdsfortegnelse

Til Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon av 14. mars 2003 et utvalg for å vurdere statskirkeordningen. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo 31. januar 2006

Kåre Gjønnes

Jorund Andersen

Per-Otto Gullaksen

Jens-Petter Johnsen

Per Oskar Kjølaas

Helge Kolstad

Hildur Larsen

Lena Larsen

Vibeke Limi

Inge Lønning

Tone Løwe

Kjell Nordstokke

Dag Nygård

Ingar Samset

Bente Sandvig

Hege Fjellheim Sarre

Fredrik Sejersted

Anfin Skaaheim

Hege Steinsland

Marit Tingelstad

Kristin Grimstad

Til dokumentets forside