NOU 2007: 8

En vurdering av særavgiftene

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Finansdepartementet oppnevnte 1. desember 2006 et utvalg som skal vurdere særavgiftene.

Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo 22. juni 2007

Brita Bye

Claire Armstrong

Eystein Gjelsvik

Øystein Arff Gulseth

Cathrine Hagem

Tor Hersoug

Anne Borge Johannesen

Anne Karin Kolstad

Snorre Kverndokk

Sissel Monsvold

Ivar Pettersen

Erlend Randeberg

Torhild H. Martinsen

Rune H. Nygaard

Fredrik Robsahm

Inger Lande

Øystein Bieltvedt Skeie

Til dokumentets forside