NOU 2008: 14

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Samstemt for utvikling?

Samstemt for utvikling? — Hvordan en helhetlig norsk politikk kan bidra til utvikling i fattige land

Les dokumentet