NOU-er

NOU 2008: 14

Samstemt for utvikling?

Samstemt for utvikling? — Hvordan en helhetlig norsk politikk kan bidra til utvikling i fattige land

Les dokumentet