NOU 2019: 10

Åpenhet i grenseland — Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 6. oktober 2017 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede problemstillinger knyttet til ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i forbindelse med fotografering, filming, reportasjer mv. og deling av slikt materiale fra helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler.

Åpenhetsutvalget legger med dette fram sin innstilling. Utredningen er enstemmig hvor ikke annet fremgår.

Oslo, 30. april 2019

Bendikte Moltumyr Høgberg

Leder

Lisa Bang

Bjørnar Borvik

Elsa Veronica Berg Christiansen

Thomas Ergo

Kristine Foss

Pål Iden

Andreas Kikvik

Atle Larsen

Heidi-Kristin Lilleng Ringstad

Hilde Silkoset

Øystein Stokvold

Mari Aam

Sunniva Jacobsen Øyen

Til dokumentets forside