NOU 2019: 10

Åpenhet i grenseland — Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen

Åpenhetsutvalget overleverte sin utredning til helseminister Bent Høie 30. april 2019. Utredningen redegjør for hvilke regler som gjelder for bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgssektoren, barnevernet, barnehage og skole, og virksomhetenes adgang til å regulere fotografering, filmopptak og lydopptak gjort av brukere, pasienter, ansatte, pårørende, andre besøkende og mediene. Utredningen inneholder også Åpenhetsutvalgets forslag til veileder for hvordan sektorene bør håndtere utfordringer med bilder, film og lydopptak.

Les dokumentet