Forsiden

NOU 2022: 16

En folkehøgskole for alle— – Vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Folkehøgskoleutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. juni 2021 for å utrede folkehøgskolenes rolle i utdanningssystemet og vurdere hvilke rammebetingelser som kan bidra til at folkehøgskolene fyller denne rollen. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 31. oktober 2022

Rode Margrete Hegstad

leder

Irene Kinunda Afriyie

Gunnar Birkeland

Christian Tynning Bjørnø

Erik Brekken

Rasmus Dyrvig Henriksen

Mats Andre Kirkebirkeland

Samuel Massie

Astrid Elisabeth Moen

Thea Stormo Solberg

Per Armand Thorbjørnsen

Nina Volckmar

Tuva Kantardjiev Wettland sekretariatsleder

Rasmus Dyrvig Henriksen

May Britt Myhren

Torill Margrethe Måseide

Frøya Plahte Stavem

Til dokumentets forside