Høring om NOU 2009:19 – Skatteparadis og utvikling

Rapporten fra Kapitalfluktutvalget - NOU 2009:19 ”Skatteparadis og utvikling” - legges nå ut på høring. Gjennom høringen ønsker miljø- og utviklingsminister Erik Solheim et bredest og best mulig grunnlag for de beslutninger som skal fattes og for det videre arbeid i Norge og internasjonalt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.10.2009

Kapitalfluktutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2008. Formålet var å få mer informasjon om skatteparadisene og hvilke skadevirkninger disse eventuelt påfører utviklingsland, som grunnlag for utforming av en norsk politikk på området.

Utvalget har også sett på Norges rolle når det gjelder bruken av skatteparadis, spesielt gjennom virksomheten til Norfund som er Statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland. 

Utvalgets rapport, NOU 2009:19 ”Skatteparadis og utvikling” ble avgitt juni i år. Den legges nå ut på høring.  

Send inn dine synspunkter på e-post kapitalflukt@mfa.no eller på vedlagte skjema.