Høringer

Høring om NOU 2009:19 – Skatteparadis og utvikling

Rapporten fra Kapitalfluktutvalget - NOU 2009:19 ”Skatteparadis og utvikling” - legges nå ut på høring. Gjennom høringen ønsker miljø- og utviklingsminister Erik Solheim et bredest og best mulig grunnlag for de beslutninger som skal fattes og for det videre arbeid i Norge og internasjonalt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.10.2009