NOU 2009: 19

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Skatteparadis og utvikling

Skatteparadis og utvikling

Les dokumentet