Nullpunktsmåling av regionreformen

Nullpunktsmåling er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Norge vil fra 1. januar 2020 ha ti fylkeskommuner og Oslo kommune med fylkeskommunale oppgaver som følge av gjennomføringen av regionreformen.

Regionreformen innebærer både strukturelle endringer og endringer i fylkeskommunenes oppgaver og ansvarsområder.

Nullpunktsmålingen skal gi et statusbilde av fylkeskommunene i dag, men også muliggjøre en evaluering av reformens måloppnåelse på et senere tidspunkt.

Nullpunktsmåling av regionreformen (PDF)