Høring Fagbrev på jobb Ny høring

Kunnskapsdepartementet sendte den 4. april 2017 på høring et notat med forslag om innføring av Fagbrev på jobb. På grunnlag av høringsuttalelsene har departementet utarbeidet nytt forslag til lovtekst.

Status: På høring

Høringsfrist: 17.11.2017