Høring om Fagbrev på jobb. Ny høring

Kunnskapsdepartementet sendte den 4. april 2017 på høring et notat med forslag om innføring av Fagbrev på jobb. På grunnlag av høringsuttalelsene har departementet utarbeidet nytt forslag til lovtekst.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.11.2017

Vår ref.: 17/4458

FAGBREV PÅ JOBB - NY HØRING

Kunnskapsdepartementet sendte den 4. april 2017 på høring et notat med forslag om innføring av Fagbrev på jobb, en mulighet til å gå opp til fagbrev etter en kombinasjon av opplæring og veiledet praksis fra en bedrift uten å ha vært lærling.

På grunnlag av høringsuttalelsene har departementet utarbeidet nytt forslag til lovtekst. Dette forslaget avviker såpass fra det opprinnelige forslaget at departementet finner det hensiktsmessig med en ny begrenset høring. I dette notatet er det innarbeidet et sammendrag av høringsuttalelsene, departementets vurdering av innspillene og forslag til ny lovtekst.

Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2573670 Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no  Høringsfristen er er 17. november 2017. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Med hilsen

Sture Berg Helgesen (e.f.)                                   Jan Ellertsen
avdelingsdirektør                                                 spesialrådgiver

                                              

 

Akershus fylkeskommune
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Elevorganisasjonen
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Kompetanse Norge
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Skolenes landsforbund
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Unio
Utdanningsdirektoratet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune
  

Til toppen