OECD-rapport om seniorpolitikk

OECD–rapporten om seniorer i Norge ”Ageing and Employment Policies Norway – Working better with Age” ble offentliggjort 21. juni 2013. Rapporten gjennomgår viktige reformer og innsatser som er gjennomført og gjennomføres i Norge.

OECD–rapporten om seniorer i Norge ”Ageing and Employment Policies Norway – Working better with Age” ble offentliggjort 21. juni 2013.  Rapporten gjennomgår viktige reformer og innsatser som er gjennomført og gjennomføres i Norge.  

OECD mener at Norge står godt rustet til å møte utfordringer som følge av en utvikling med en aldrende befolkning over tid. Rapporten trekker fram at mye bra er gjort og gjøres i Norge, men at også mer kan gjøres for at flere seniorer kan få ha flere år i arbeidslivet.