OECD Reviews of Innovation Policy: Norway 2017

Gjennomgang av den norske politikken for forsking og høgre utdanning

Kunnskapsdepartementet har fått gjennomført ein landgjennomgang frå OECD som eit kunnskapsbidrag til revideringa av langtidsplanen for forsking og høgre utdanning.

Last ned rapporten frå landgjennomgangen: