OECD Reviews of Innovation Policy: Norway 2017

Gjennomgang av den norske politikken for forskning og høyere utdanning

OECD har på etterspørsel fra Kunnskapsdepartementet foretatt en landgjennomgang som et kunnskapsbidrag til revideringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Rapporten fra landgjennomgangen kan lastes ned her: