Økt samhandling om digitalisering av statlig og kommunal sektor

Notat og forslag fra arbeidsgruppe

Arbeidsgruppens oppgave har vært å drøfte utfordringene med samordning i digitaliseringsarbeidet, beskrive virkemidler og tiltak som kan styrke samarbeidet, og foreslå en mekanisme for å drøfte årlige prioriteringer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt oppdraget og ledet arbeidet.

Økt samhandling om digitalisering av statlig og kommunal sektor (pdf)