Oljevern i Barentshavet og utenfor Lofoten - SINTEF

Grunnlagsrapport. Oppdatering av faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Barensthavet og områdene utenfor Lofoten. SINTEF

Grunnlagsrapporten i pdf format