Ot.prp. nr. 11 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget