Ot.prp. nr. 14 (1999-2000)

Om lov om endring i passloven (økt passgebyr)

Om lov om endring i passloven (økt passgebyr)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget