Ot.prp. nr. 14 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om lov om endringer i kommuneloven (kontroll med fylkeskommunenes økonomi fram til forvaltnings­reformens ikrafttredelse)

Om lov om endringer i kommuneloven (kontroll med fylkeskommunenes økonomi fram til forvaltnings­reformens ikrafttredelse)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget