Ot.prp. nr. 17 (1998-99)

Om lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover (klagenemnd for utlendingssaker m.v.)

Om lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover (klagenemnd for utlendingssaker m.v.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget