Ot.prp. nr. 18 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringer i straffeloven (heving av strafferammen for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirkebranner)

Om lov om endringer i straffeloven (heving av strafferammen for grovt skadeverk, særskilt med tanke på kirkebranner)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget