Ot.prp. nr. 20 (2001-2002)

Om lov om oppheving av lov 3. juni 1938 nr. 4 om utførselsforbud for levende rev, skogmår m.v.

Om lov om oppheving av lov 3. juni 1938 nr. 4 om utførselsforbud for levende rev, skogmår m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget