Ot.prp. nr. 20 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om endring i passloven (økt passgebyr)

Om lov om endring i passloven (økt passgebyr)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget