Ot.prp. nr. 20 (2002-2003)

Om lov om endring i passloven (økt passgebyr)

Om lov om endring i passloven (økt passgebyr)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget