Ot.prp. nr. 21 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v.

Om lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget