Ot.prp. nr. 21 (2005-2006)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Les dokumentet

(samleproposisjon høsten 2005)

Følg proposisjonen på Stortinget