Ot.prp. nr. 21 (2008-2009)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Om lov om endringer i folketrygdloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget