Ot.prp. nr. 21 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om lov om endringer i folketrygdloven

Om lov om endringer i folketrygdloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget