Ot.prp. nr. 23 (2005-2006)

Om lov om endringer i introduksjonsloven

Om lov om endringer i introduksjonsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget