Ot.prp. nr. 25 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 15. august 1915 nr. 5 om domstolene

Om lov om endringer i lov 15. august 1915 nr. 5 om domstolene

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget