Ot.prp. nr. 26 (1998-99)

Om lov om endringer i konkurs- og pantelovgivningen m v

Om lov om endringer i konkurs- og pantelovgivningen m v

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget