Ot.prp. nr. 26 (1999-2000)

Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk og i enkelte andre lover

Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk og i enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget