Ot.prp. nr. 27 (1999-2000)

Om lov om endringer i rettergangslovgivningen (varadommer i sivile saker og forening av straffesaker)

Om lov om endringer i rettergangslovgivningen (varadommer i sivile saker og forening av straffesaker)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget