Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 27 (2002-2003)

Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Til innholdsfortegnelse

4 Utdanningskrav

Under følger en oversikt over hvilke utdanningskrav som stilles for å få medlemsskap i enkelte utvalgte organisasjoner. Opplysningene er basert på informasjon fra utøverorganisasjonene selv, samt Helsehåndboka 2002-2003 som er gitt ut av Alternativt Nettverk (red. Øyvind Solum).

  • NFKA (akupunktur) opptar medlemmer etter søknad. Det kreves utdanning i akupunktur/tradisjonell kinesisk medisin på nivå med Norsk akupunkturskole (NA), dvs. 3 ½ år deltid, medisinsk grunnutdanning og klinisk praksis. Kravene til medisinsk utdanning oppfylles enten ved treårig helsefaglig utdanning eller 30 vekttall grunnmedisin. Kravene kan også oppfylles ved gjennomført basic + advanced course ved ett av WHOs tre samarbeidssentra i Kina (Nanjing, Shanghai og Beijing) med to års praksis imellom, eller treårig heltidsutdanning ved International College of Oriental Medicine i London. Andre vurderes individuelt, men må ta punkteksamen og siste års kliniske eksamen ved NA.

  • NAHO (akupunktur)krever av sine medlemmer at de har avansert kurs i klassisk akupunktur på universiteter godkjent av WHO, 150 timer moderne medisinsk akupunktur og medisin grunnfag. NAHO opererer også med spesialisttittel for de som har behandlet minimum 20 pasienter per uke i 5 år. For fornyelse av denne tittel etter 5 år kreves etter- og videreutdanning.

  • NHL (homøpati)stiller krav om 5 års deltidsutdanning tilsvarende 20 vekttall grunnmedisin og 40 vekttall homøopati. For å bli fullt medlem og dermed ha rett til tittelen homøopat MNHL kreves utdanning fra godkjente skoler. Tre norske skoler er godkjent, og NHL fungerer som kontrollorgan i forhold til disse. NHL deltar i europeisk akkrediteringsarbeid, og etablering av et nordisk akkrediteringsråd er under forberedelse.

  • Homøopraktikerneforutsetter 3-5 års deltidsutdanning innen blant annet anatomi, fysiologi og patologi, inklusive naturvitenskapelige fag på sykepleiernivå. For å kunne søke fullverdig medlemsskap kreves i tillegg 5 års praksis med fast kontor. De som ikke oppfyller praksiskravet kan bli aksessoriske medlemmer, herunder studenter. Terapeuter med lang praksis, men mangelfull utdanning vurderes av utvalget som behandler medlemskapssøknader.

  • NNH (naturterapeutene)opptar medlemmer etter individuell vurdering av godkjenningskomite. NNH har godkjenningskrav for akupunktur, aromaterapi, biopati, fytoterapi, heilpraktik, homøopati, kinesologi, massasjeterapi, rosenterapi, soneterapi og øreakupunktur. Terapeutgodkjenningen krever eksamen i de enkelte terapier, samt grunnmedisin (anatomi, fysiologi, patologi) tilsvarende 30 studiepoeng/halvt års fulltidsstudium. Det er utarbeidet/utarbeides kriterier for utdanning i de ulike terapiformer.

  • NOF (osteopatene) organiserer osteopatene i Norge. Norske osteopater utdannes ved den private Norsk Høgskole i Osteopati, og for opptak kreves det medisinsk embetseksamen eller fysioterapieksamen. Osteopatutdanningen er et deltidsstudium på ca 2.000 timer fordelt over 5 år. Noen få norske osteopater er utdannet i utlandet (hovedsakelig England og Nederland), for disse kreves det et eget oppgraderingskurs i regi av Norsk Høgskole i Osteopati for å bli medlem av NOF.

  • NNF (napratene) er det samlende organ for naprapatene i Norge. Norske naprapater utdannes i dag hovedsakelig ved Naprapathøgskolan i Stockholm. Dette er et 4-årig heltidsstudium som inkluderer blant annet anatomi, patologi, fysiologi, psykologi, massasje og mobilisering. For å bli medlem i NNF kreves det godkjent utdanning samt bestått eksamen fra denne skolen, eller tilsvarende utdanning fra andre land.

  • Kinesiologenekrever 150 undervisningstimer i kinesiologi for å bli medlem. Dette kan bli doblet. Søknader om medlemsskap godkjennes individuelt.

  • Helhetsmedisinerneopptar som medlemmer helsepersonell og naturterapeuter med utdanning på cand.mag.-nivå, samt andre godkjent av styret.

  • Healerforbundetdefinerer healing som en evne, og ikke en ferdighet. Foreløpig stilles ikke utdanningskrav, men dette er under vurdering. Forbundet har godkjenningsordning basert på brukerevalueringer og anbefalinger.

Til toppen
Til dokumentets forside