Ot.prp. nr. 27 (2002-2003)

Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget