Ot.prp. nr. 29 (1997-98)

Om lov om endring i lov av 9. juni 1903 nr 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.

Om lov om endring i lov av 9. juni 1903 nr 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget