Ot.prp. nr. 30 (2006-2007)

Om lov om endringer i bilansvarslova (gjennomføring av femte motorvognforsikringsdirektiv mv.)

Om lov om endringer i bilansvarslova (gjennomføring av femte motorvognforsikringsdirektiv mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget