Ot.prp. nr. 30 (2007-2008)

Om lov om endring i arbeidsmiljøloven

Om lov om endring i arbeidsmiljøloven
(rett til redusert arbeidstid for arbeidstakarar som har fylt 62 år)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget