Ot.prp. nr. 31 (2001-2002)

Om lov om personnavn (navneloven)

Om lov om personnavn (navneloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget