Ot.prp. nr. 31 (2001-2002)

Om lov om personnavn (navneloven)

Om lov om personnavn (navneloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget