Ot.prp. nr. 31 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Om lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget