Ot.prp. nr. 33 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 17 juli 1925 nr 11 om Svalbard og i enkelte andre lover

Om lov om endringer i lov 17 juli 1925 nr 11 om Svalbard og i enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget