Ot.prp. nr. 33 (2002-2003)

Om lov om frittståande skolar (friskolelova)

Om lov om frittståande skolar (friskolelova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget