Ot.prp. nr. 34 (1998-99)

Om lov om endring i lov 4 juli 1927 nr 11 om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg

Om lov om endring i lov 4 juli 1927 nr 11 om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget