Ot.prp. nr. 34 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passgebyr)

Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passgebyr)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget