Ot.prp. nr. 37 (2005-2006)

Om lov om oppheving av lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond

Om lov om oppheving av lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget